Regulamin


 

Sklep internetowy Megafura.pl, dostępny pod adresem www.megafura.pl, prowadzony jest przez COMANCHE ENTERPRISE SP Z O O wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańska do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000495232. Siedziba firmy znajduje się w Gdańsku, przy Makuszyńskiego 1B/10. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5842734484

Spis treści:
 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówień
 3. Sposób postępowania przy odbiorze przesyłki
 4. Reklamacje i zwroty
 5. Ochrona danych osobowych

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Megafura.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://www.megafura.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Megafura.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Megafura.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie Megafura.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówień

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie i przesłanie go do sklepu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając e-mail do Zamawiającego.
 2. Zamówienia złożone realizowane są w miarę aktualnego stanu towaru, przy czym w przypadku jego braku, kontaktujemy się w klientami telefonicznie lub poprzez e-mail.
 3. Zamówiony towar dostarczony będzie za pośrednictwem wybranej przez sklep firmy kurierskiej.
 4. W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  1. Wysyłka „za zaliczeniem” – płatność wyłącznie gotówką, odbywa się w momencie doręczenia przesyłki przez kuriera.
  2. Przedpłata przelewem na konto bankowe (Alior Bank) – W tytule przelewu należy podać nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego
  3. Przedpłata przez system Płatności.pl – jest to wygodne narzędzie zewnętrzne do dokonywania przelewów lub płatności kartą kredytową / debetową. Szersze informacje na temat działania tego systemu znajdują się pod tym adresem: http://serwis.platnosci.pl/jak-dzialaja-platnosci-,1781.html , metody i czas realizacji tego typu płatności są szerzej opisane pod adresem: http://serwis.platnosci.pl/metody-platnosci-i-czasy-realizacji-platnosci-online,1786.html
  4. Odbiór osobisty w sklepie – istnieje możliwość odbioru towaru w dwóch punktach sprzedaży, znajdujących się na ulicy Strzeleckiej 27/29 lub Jutrzenki 82 w Warszawie. Odbiór towaru w wyżej wymienionych lokalizacjach możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu tego z pracownikami sklepu.
 5. Do każdej paczki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub (na życzenie Kupującego) faktury. Przy jej rozpakowywaniu należy zwrócić uwagę, czy paragon nie wypadł. Zazwyczaj jest on wkładany do środka listu przewozowego (luzem). Reklamacje i zwroty rozpatrywane będą tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot odesłany zostanie wraz z załączonym dowodem zakupu, gdyż jest on niezbędny do celów księgowych.
 6. Jeżeli wystawiona przez Sprzedawcę faktura zawiera błędy np. w numerze NIP, nazwie firmy itp. Kupujący powinien przysłać do nas notę korygującą wraz z wypełnioną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi. My ją podpiszemy i kopię odeślemy do Kupującego.

Sposób postępowania przy odbiorze przesyłki

 1. Podpisz list przewozowy i zapłać pobranie (o ile paczka była za pobraniem wysłana).
 2. W obecności kuriera przy odbiorze paczki otwórz ją i sprawdź jej zawartość pod względem zgodności z zamówieniem i nienaruszonej zawartości.
 3. Jeżeli z zawartością paczki jest wszystko w porządku (towar zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony) kurier odjeżdża i poniższe punkty już nie mają znaczenia.
 4. Jeżeli zawartość paczki jest niezgodna z zamówieniem lub uszkodzona należy spisać protokół szkody wraz z kurierem w którym opisuje się dokładnie uszkodzenie lub niezgodność, sposób zapakowania paczki itp.
 5. Oryginał protokołu szkody należy odesłać do nas wraz z dokumentem zakupu i skontaktować się w celu wymiany towaru na nowy lub zwrotu gotówki.

Reklamacje i zwroty

ZWROTY

 1. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dowód zakupu towaru.
 2. Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie towaru. Koszty przesyłki związane w wysyłką zamówienia do Kupującego oraz związane ze zwrotem towaru nie podlegają zwrotowi.
 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli zakupiony produkt (produkty) nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, nie ma śladów montowania i jest w oryginalnym opakowaniu.
 4. Zwracany towar razem z dowodem zakupu (oryginalny paragon lub kopia faktury) i krótkim pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, numerem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota należy odesłać na adres Alejasamochodowa.pl S.A. ul. Buńczuk 7B 02-267 Warszawa.
 5. Sprzedawca zwraca pieniądze tylko i wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew za prawidłowo zrealizowany zwrot towaru (wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi i dokumentami) będzie zrealizowany na wskazane konto do 21 dni od ich otrzymania.
 6. Przed odesłaniem paczki do Sprzedawcy koniecznie należy się z nim skontaktować e-mailem w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

  PACZKI ODESŁANE ZA POBRANIEM LUB NA KOSZT ADRESATA NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!

REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Kupującemu przysługuje prawo reklamowania wadliwego towaru stosownie do regulacji kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. W celu skorzystania z tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia procedury reklamacyjnej, w szczególności ustalenia sposobu postępowania Sprzedawcy w razie uwzględnienia reklamacji (np. naprawa towaru, wymiana na nowy). Po dokonaniu ustaleń towar zakupiony należy odesłać wraz z dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury)
 4. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej do 30 dni od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych przedmiotów i dokumentów.
 6. Wszystkie zakupione u Sprzedawcy części powinny być montowane w wyspecjalizowanych zakładach samochodowych (elektryczny, blacharski lub mechaniczny)
 7. Samodzielny montaż może skutkować utratą prawa do skutecznego reklamowania wadliwego produktu.

UWAGA!

Paczki odesłane za pobraniem nie zostaną odebrane i wrócą do nadawcy na jego koszt. W przypadku zwrotu lub reklamacji towar (po uprzednim ustaleniu mailowym) należy wysłać Pocztą Polską jako list lub paczkę. Dopuszczalna jest wysyłka priorytetowa (tak jak Sprzedawca wysyła paczki do Kupujących). Nie należy wysyłać takiej paczki z zaznaczoną opcją "Ostrożnie", "Na warunkach szczególnych", "Zadeklarowana wartość". Koszt wysyłki takiej paczki jest znacznie wyższy i nadwyżka kosztów w przypadku uwzględnienia reklamacji nie zostanie zwrócona.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.