Reklamacja


  1. Kupującemu przysługuje prawo reklamowania wadliwego towaru stosownie do regulacji kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  2. W celu skorzystania z tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze sklepem Megafura.pl w celu ustalenia procedury reklamacyjnej, w szczególności ustalenia sposobu postępowania Sprzedawcy w razie uwzględnienia reklamacji (np. naprawa towaru, wymiana na nowy). Po dokonaniu ustaleń towar zakupiony należy odesłać wraz z dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury)

  3. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej do 30 dni od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych przedmiotów i dokumentów.

Wszystkie zakupione u Sprzedawcy części powinny być montowane w wyspecjalizowanych zakładach samochodowych (elektryczny, blacharski lub mechaniczny) Samodzielny montaż może skutkować utratą prawa do skutecznego reklamowania wadliwego produktu!!!

 

UWAGA!

Paczki odesłane za pobraniem nie zostaną odebrane i wrócą do nadawcy na jego koszt. W przypadku zwrotu lub reklamacji towar (po uprzednim ustaleniu mailowym) należy wysłać Pocztą Polską jako list lub paczkę. Dopuszczalna jest wysyłka priorytetowa. Nie należy wysyłać takiej paczki z zaznaczoną opcją "Ostrożnie", "Na warunkach szczególnych", "Zadeklarowana wartość". Koszt wysyłki takiej paczki jest znacznie wyższy i nadwyżka kosztów w przypadku uwzględnienia reklamacji nie zostanie zwrócona.